แหล่งท่องเที่ยวฐานธรรม

  1. พระพุทธรูปแกะสลักหินบนหน้าผา ปางปฐมเทศนาที่สูงที่สุดในประเทศไทยและในโลก มีความสูงเท่ากับตึก 7 ชั้น เป็นพระพุทธรูปศิลปะจากประเทศอินเดีย ลักษณะประทับนั่ง รวบพระหัตถ์ซ้ายประคองพระหัตถ์ขวาวางบนพระเพลา พระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระ จีบนิ้วพระหัตถ์เป็นเครื่องหมายว่าพระธรรมจักร มีเครื่องประกอบทำเป็นรูปวงล้อ ซึ่งพระพุทธรูปปางนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ปางแสดงธรรมจักร ส่วนบริเวณด้านล่างเป็นที่ ชาวบ้านเรียกว่า
  2. “พระเจ้าสามยุค” ประดิษฐานพระพุทธรูป 3 พระองค์
  3. ถ้ำน้อยใหญ่รวมอยู่ด้วยกันอีกประมาณ 5 ถ้ำ ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อย รวมทั้งมีร่องรอยของการใช้ชีวิตของคนในสมัยอดีต เป็นถ้ำธรรมชาติที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
  4. พุทธอุทยาน เป็นสถานที่สำหรับใช้ศึกษาถึงประวัติและการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า 29 พระองค์ ซึ่งได้นำประวัติมาจากพระไตรปิฎกฉบับล้านนา ที่สำคัญพระพุทธรูปทั้งหมดที่ประดิษฐานอยู่ภายในพุทธอุทยานแห่งนี้ ล้วนจัดสร้างขึ้นให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งวัน เป็นพระเจ้าทันใจ 29 พระองค์ (1 องค์ 1วัน)
  5. บ่อน้ำฮู บ่อน้ำผุดธรรมชาติ เป็นบ่อน้ำแร่ที่ชาวบ้านที่นับถือเป็นน้ำศักดื์สิทธิ์ และมีความเชื่อว่าสามารถรักษาโรค สามารถดื่มกินได้  อากาศดีเย็นสบาย  แต่มีบริเวณที่ห้ามผู้หญิงเข้าด้วย มีการจัดสัดส่วนไว้ให้เป็นที่อาบน้ำชำระร่างกายและล้างหน้าล้างตา จากธรรมชาติสดชื่น
  6. วัดร้างสันกำแพง ปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีเป็นจำนวนมาก กล่าวคือ ซากแนวกำแพงวัด เนินอิฐที่เป็นฐานของวิหาร ขดเกศาพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่กระจายอยู่บริเวณวัด รวมถึงพระพุทธรูปหินทรายแบบสกุลช่างพะเยา ทั้งที่มีสภาพดีและชำรุดกระจายอยู่เป็นจำนวนมาก บางองค์มีขนาดใหญ่หน้าตักราว 15 –21 นิ้วและได้รับการซ่อมแซมและทาสีทองทับไว้ บางส่วนได้มีการขนไปเก็บรักษาไว้ที่วัดปงถ้ำ
โครงการวิจัยการจัดการท่องเที่ยวฐานธรรม หมู่บ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง