ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กล้วยฉาบ (Bananas Crispy) จากกล้วยที่มีในชุมชนนำมาต่อยอดแปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบเคลือบน้ำผึ้งโพรงดินซึ่งเป็นนำ้ผึ้งที่เก็บจากผึ้งที่ทำรังใต้โพรงดินในป่า มีคุณสมบัติที่ให้ความหวานหอม เป็นน้ำตาลธรรมชาติ นำมาคลุกเคล้ากับกล้วยฉาบที่ทอดจนเหลืองกรอบ ให้รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว นอกจากนี้ยังสามารถนำมาปรุงรสชาติหลากหลายเพื่อให้เป็นขนมขบเคี้ยวรสชาติถูกปาก อาทิ รสชีส รสบาร์บีคิว รสสาหร่าย เป็นต้น

โครงการวิจัยการจัดการท่องเที่ยวฐานธรรม หมู่บ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง