หน้าวัดปงถ้ำ

จุดสัญลักษณ์ (Land marks) จุดที่ 1

โครงการวิจัยการจัดการท่องเที่ยวฐานธรรม หมู่บ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง