บริเวณหน้าถ้ำ

จุดสัญลักษณ์ (Land marks) จุดที่ 2

โครงการวิจัยการจัดการท่องเที่ยวฐานธรรม หมู่บ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง