แผนที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมบ้านปงถ้ำ

โครงการวิจัยการจัดการท่องเที่ยวฐานธรรม หมู่บ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง