กิจกรรมท่องเที่ยวจากภูมิทัศน์วัฒนธรรม

ด้านประวัติศาสตร์ชุมชน

  • การท่องเที่ยวถ้ำ 5 ถ้ำ และ วัดสันกำแพง วัดบุนนาค(ผาเกิ๋น)

ด้านภูมิศาสตร์ชุมชนและชาติพันธ์

  • การท่องเที่ยวฐานธรรมในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้าน คือการไหว้สักการะพระบรมธาตุเจดีย์สัมพุทธชยันตีศรีวังทอง การเยี่ยมชมและขอพรในพุทธอุทยาน พระพุทธรูปแกะสลักหินบนหน้าผา ปางปฐมเทศนา
  • การตาวคำ “ตาวคำ” หรือการร่อนทอง ตามลำห้วยในเขตพื้นที่ชุมชน โดยจะนำทรายอยู่กลางลำห้วย มาร่อน ซึ่งจะทำในหน้าแล้ง
  • การท่องเที่ยวบ่อน้ำฮู
  • การสร้างพระพิมพ์
  • การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การนั่งรถอีแต๊กเที่ยวชมวิถึชีวิตในหมู่บ้านปงถ้ำ รวมทั้งบริเวณพื้นที่ไร่ นา สวนเกษตร และนั่งรถอีเต๊กเพื่อขึ้นไปท่องเที่ยวยังดอยหนอก
Arrow
Arrow
PlayPause
Slider

โครงการวิจัยการจัดการท่องเที่ยวฐานธรรม หมู่บ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง