สื่อวีดีโอ หมู่บ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

บ้านปงถ้ำ อ.วังเหนือ หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ปี 2560

หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ บ้านปงถ้ำ ปงทอง ลำปาง

เที่ยวสุขี บ้านปงถ้ำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

ที่มาของเพลงอ้อมกอดขุนเขา

ฅนลานดิน – อ้อมกอดขุนเขา (ดอยหนอก)

ผู้นำ

 

 

 

โครงการวิจัยการจัดการท่องเที่ยวฐานธรรม หมู่บ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง