เส้นทางที่ 1 ท่องเที่ยวฐานธรรม อุ่นใจ (1 วัน)

รายการท่องเที่ยวฐานธรรมที่เน้นการทำบุญ การเสริมสร้างบุญบารมีให้กับนักท่องเที่ยว เรียนรู้วิถีชุมชน

06.00 น. ออกเดินทางจากตัวเมืองลำปาง มุ่งสู่หมู่บ้านปงถ้ำ อำเภอวังเหนือ
08.00 น. คณะเดินทางถึงหมู่บ้านปงถ้ำ ณ วัดปงถ้ำ มีกลุ่มตัวแทนชาวบ้านต้อนรับคณะเดินทางด้วย เครื่องดื่มสมุนไพร
08.30 น. วัดปงถ้ำ สร้างเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2444 นับถึงวันนี้ (พ.ศ.2559) วัดปงถ้ำนี้ มีอายุ 115 ปี ภายในวัดมี พระธาตุเจดีย์จำลองรอยพระพุทธบาทอยู่หน้าถ้ำ 1 องค์ ถือว่าเป็นพระธาตุองค์แรกของหมู่บ้าน พระบรมธาตุเจดีย์สัมพุทธชยันดี อนุสรณ์สถานแห่งการตรัสรู้ 2,600 ปี ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงล้านนา ผสมเชียงแสน เริ่มดำเนินการวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2556 สร้างเสร็จพร้อมจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในพระเจดีย์ จากนั้นนำคณะทำการถวายสังฆทาน สวดมนต์ไหว้พระ และนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบ
10.00 น. กิจกรรมการหล่อเสาอโศก และกดพิมพ์พระติดเสาอโศกซึ่งทางชุมชนจัดพิมพ์เพียง 5,000 องค์เท่านั้น อานิสงส์แห่งการจัด สร้างพระพุทธรูป เป็นกุศลพ้นจากมวลอกุศล เกิดใหม่บุญเกื้อหนุน มีปัญญาล้ำเลิศ
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน แบบพื้นเมือง ณ วัดปงถ้ำ

Arrow
Arrow
Slider

13.00 น. นมัสการพระพุทธรูปแกะสลัก ปางปฐมเทศนาที่สูงที่สุดบนหน้าผาสูง 7 ชั้นศิลปะแบบประเทศอินเดียลักษณะประทับนั่ง
13.30 น. ร่วมทำกิจกรรมทำตุง “ตุง” ของล้านนา โดยมีความเชื่อว่า ทำถวายเป็นพุทธบูชาโดยทั้งชาวไทยยวน ไทลื้อ ไทเขิน และไทใหญ่ จะถือว่าเป็นการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว หรือถวายเพื่อเป็นปัจจัยส่งกุศลให้แก่ตนไปในชาติหน้า ด้วยความเชื่อว่าเมื่อตายไปแล้ว จะได้เกาะยึดชายตุงขึ้นสวรรค์
14.30 น. นวดผ่อนคลายเพื่อสุขภาพ พร้อมดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรตามฤดูกาล
16.00 น. เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าของที่ระลึกจากชุมชน อาทิ ผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งโพรงดิน, ข้าวแต๋น
น้ำผึ้งโพรงดิน, กล้วยฉาบน้ำผึ้งโพรงดิน

โครงการวิจัยการจัดการท่องเที่ยวฐานธรรม หมู่บ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง